top of page

Ons betalingsbeleid

Wat is de betalingstermijn?

Onze facturen hebben standaard een betalingstermijn van 14 dagen.

Wat als de klant vergeet te betalen?

De klant ging bij zijn bestelling akkoord met onze algemene voorwaarden waarin overeengekomen werd dat er in het geval van niet tijdige betaling bijkomende kosten aangerekend kunnen worden en verdere stappen genomen kunnen worden.

Wat als de klant geen factuur ontvangen heeft?

Bij elke bestelling vragen we een e-mailadres. De klant ging expliciet akkoord om ook de factuur via elektronische weg te ontvangen. Als de factuur in een spamfolder terechtkomt, blijft dit de verantwoordelijkheid van de klant aangezien de factuur correct werd verzonden. Bijkomende informatie: Federale Overheidsdienst Financiën.

Wat zijn de kosten bij niet tijdige betaling?

Vanaf de vervaldatum van de factuur wordt een schadebeding opeisbaar van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 €. Ook wordt er 1% intrest per maand geteld op het achterstallig saldo.

Wat gebeurt er daarna?

Wij zijn zelf niet wettelijk gemachtigd een openstaande schuld in te vorderen. Daarom kwamen we in de algemene voorwaarden overeen dat we hiervoor op uw kosten een incassobureau mogen aanstellen. Bijkomende informatie: Erkende incassobureau's door de FOD economie.

Wanneer wordt een incassobureau aangesteld?

We sturen nog een herinnering per e-mail of proberen de klant telefonisch te herinneren. Een incassobureau wordt aangesteld als wij geen betaling of reactie van de klant ontvangen. Dit is meestal een viertal weken nadat een factuur is vervallen.

Wat doet een incassobureau?

Zij nemen alle nodige stappen om de klant te contacteren en een betaling te verkrijgen. Zij kunnen een deurwaarder aanstellen tot opzoeking in het rijksregister of officiële betekening of bijkomende opzoekingen verrichten aan de hand van het IP-adres bij bestelling.

Wat zijn de kosten van het incassobureau?

De kosten variëren afhankelijk van het verrichte werk. Voor een minnelijk betalingsvoorstel wordt ca. 50 € gerekend. Voor een deurwaardersexploot wordt ca. 200 € gerekend.

Wat gebeurt er daarna?

De laatste stap van het incassobureau is een dagvaarding via de rechtbank. De bijkomende kosten hiervan kunnen oplopen tot een rechtsplegingsvergoeding van ca. 780 €, de gerechtskosten en eventuele kosten van de verdediging van de klant. Aangezien er meestal jaren over deze procedure heen gaan, kan ook de intrest ondertussen aanzienlijk opgelopen zijn.

Wat als de klant niet kan betalen?

Dan is het belangrijk dat hij tijdig reageert en een betalingsplan of betalingsuitstel vraagt. Er zijn instanties die hierbij kunnen helpen. Contacteer het OCMW of CAW van je gemeente. Als een incassobureau ons dossier heeft overgenomen, mogen wij deze voorstellen niet meer doen.

Aan aantal SUV auto's die allemaal exact naast elkaar in dezelfde richting geparkeerd staan op een parking. Enkel de voorkant is zichtbaar maar geen merk of logo.
bottom of page