Privacy Policy

I. WAT HOUDEN WE BIJ?

Bij een prijsberekening worden onpersoonlijke gegevens ervan bewaard. Dit zijn vertrekadres, bestemming, eventuele adressen van tussenstop(s), aantal personen en terugrit ja dan nee.

Bij een bestelling/aanvraag worden persoonlijke gegevens bewaard. Dit zijn dezelfde als hierboven meer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, vluchtnummer en datums.

II. WAT DOEN WE ERMEE?

De gegevens worden gebruikt om onze verplichtingen inzake vervoerdienst naar u en overheidsinstanties toe na te komen. Dit wil zeggen dat de door u ingevulde gegevens doorgegeven worden aan de interne of externe chauffeur om onze overeenkomst correct uit te voeren. We gebruiken deze gegevens ook voor wettelijke contracten en vereiste documenten zoals vastgelegd bij wet of op vraag van bevoegde instanties.

Verder kunnen we uw gegevens gebruiken voor facturatie, identificatie, verbetering van onze diensten, om contact met u op te nemen in verband met uw offerte, aanvraag of bestelling en voor intern onderzoek. In geval van onbetaalde facturen worden alle nodige gegevens doorgegeven aan een extern bureau ter invordering/incasso.

III. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Onderdanen van de Europese Unie hebben volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens:

- U kan te allen tijde de gegevens die we over u bewaren, opvragen.

- U kan te allen tijde onjuiste of onvolledige informatie aanpassen of aanvullen.

- U kan te allen tijde vragen om uw contactgegevens te wissen uit ons bestand. Contactgegevens gerelateerd aan geleverde diensten worden niet verwijderd om wettelijke verplichtingen na te komen.

- U kan te allen tijde klacht neerleggen bij een bevoegde instantie als u acht dat uw rechten geschonden werden.

IV. COOKIES

Een cookie is data, inclusief een anonieme identificatiemogelijkheid, die op uw computer bewaard wordt. Cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website.

Onze website maakt tevens gebruik van Google Analytics dewelke ook gebruik maken van cookies. De hieruit voortvloeiende informatie is anoniem en wordt enkel gebruikt voor statistieken over en handelingen tijdens websitebezoeken.

V. FYSIEKE BEWARING VAN DE GEGEVENS

De hierboven besproken gegevens worden bewaard in externe datacenters bij externe partijen. Vervoer Leys is niet in de mogelijkheid de exacte fysieke locatie op te vragen of door te geven. Mogelijks worden gegevens buiten de Europese Unie bewaard en zijn ze bijgevolg ook aan andere wetten en regulaties onderworpen.

De gegevens die we bewaren hebben geen uiterste bewaringstermijn en worden mogelijks oneindig bewaard.

VI. OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS

Onder specifieke omstandigheden is Vervoer Leys toegelaten de nodige gegevens door te geven aan overheidsinstanties of andere bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer bij wet noodzakelijk of bij schending van de algemene voorwaarden.

VII. CONTACT

Elke vraag met betrekking tot gegevensverwerking zal binnen 1 maand beantwoord worden. Bij ingewikkelde of meervoudige verzoeken kan deze termijn met 1 maand verlengd worden. Vragen kunnen per e-mail verzonden worden naar info@vervoerleys.be.

privacy-policy.jpg